24 augusti 2014

GriisBöjjet 2014

På grund av eget intresse, samt lite på övriga gäddjägares önskemål, kommer BigPig Fishing Team att arrangera en gäddtävling lördagen den 6.9.2014. Som de flesta säkert noterat, så kommer Höstböjjet att inhiberas i år. De som deltagit i Höstböjjet tidigare år, samt även övriga intresserade, är välkomna att delta.

Anmälningar mottages per SMS på tel.nr 040 737 9578 (Frank Björkskog). Meddelandet innehåller lagnamn samt namn på deltagarna.

Tävlingsinformation:

Tävlingen äger rum under lördagen den 6.9.2014 mellan klockan 09-17. Start och målgång från Sundfors villa på Krokön ("Langfjäälssiido"). Lagen består av 2 fiskare/båt och tävlingsområdet är Larsmo skärgård. Anmälda lag önskas vara på plats senast kl. 08.30. Arrangörerna finns på plats från kl. 07.30. Konceptet för tävlingen är ganska enkelt och kommer bestå av två delar. En lagtävling och en individuell tävling. Detaljer samt regler utdelas på plats innan start.

Efter målgång och prisutdelning kommer det att bjudas på något att ätbart och kvällen fortsätter med fri samvaro och lösning av världsproblem. ;)

Anmälningsavgift: 10 euro / fiskare uppbärs på plats. Tag helst jämna pengar med!

Anmälningstiden går ut tisdagen den 2.9.2014 kl. 20.00.

...och sist men inte minst - deltagande sker på eget ansvar... :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar