19 februari 2015

Isfiskedag för ungdomar

Ungdomar se hit!

Jag, Gustav och Björn komber undi sportlovi att va me som ledare/hjälpare på en isfiskedag som Pedersöre 4h ordnar åt ungdoma. Vi far på tisdan ti bådan i nyykaabi, pinar ut ismete pyytona och pimplar abbora. Dähä ordnas ilag me john-erik jussila som även drar na jakt tär. Planerad start fö Jussilas gäng e 08.15 från Bennäs men vi startar gärn bitnari om folk e intressera. All som ha fiska mytsi veit jo att morisito å tå soole stiger upp kan va dåå bra. Vi hoppas att så mang som möjlit kan ta se ut sjölv tiid men finns no några platse i biile vår vid behov.  vägbeskrivning ges åt all anmäla.
Ta mee: eiji matsäck. vi ska väl no få igång na braso så vi kan sveid na korvändana åtminstoni. Eiji utrustning, Pimplasi eli ismeitasi eli båda ifall i finns ryymi. eiji isborr er bra att ha så böv int man sök ett borrn sin tå man ska ha nyit hål. Ta även me na isdubba och har ni flythalar så er int i feil.
bete e jo bra ti ha, larve ifall man pimplar me blänke eli morri och betesfisk ifall man har ismeitaspyytona.
Ifall man e öve 18 så måst man jo ha statens fiskekort, e man undi klarar man se utan. Förutom jag och Björn så komber även na representant fö Esse ås sportfiskare att finnas på plats. Fiskeplatsen er rätt intressant och finns chans på både fin abborrar och storgäddo så hoppas verkligen att all som e intressera hänger med. Om ja ha fatta saken rätt eri fritt fram fö även ader än pedesöreboa. Dähä ska bli kul. :)

viktit att anmäl se genom att skick mail ti pedersore@fs4h.fi me namn, adress, tilifonnumro och en förälders numro. ni får meir info närmari tisdan på tilifon. Eri na ni funderar på angåend dähä daan så eri bara att ring åt jag eli Björn så svarar vi så gott vi kan.

Om någon av våra mera långväga läsare funderar vad som står i ovanstående text så är det i korthet information om ett evenemang som riktar sig till ungdomar i pedersöre med omnejd. Skrivet på vår egen dialekt :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar